ОКУУ КИТЕПТЕРИ

ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Китеп жазуу, Сайтты даярдоо

Жумушчу тобу иш үстүндɵ

      Окуу китебин даярдоо ары машакаттуу, ары кыйын иш. Чет элдиктерге тил үйрɵтүү боюнча окуу китебин жазуу андан да оор. Себеби бул иште мүмкүн болушунча этият жана дыкат болуу талап кылынат. Окуу материалынын ичинде бир нече темада окуу тексттери, угуу тексттери, сүйлɵшүү жана жазуу иштерин даярдап, катары менен жайгаштыруу бир топ убакытты алат.

      Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин "Алтын кɵпүрɵ" окуу китебинин биринчи (A1 жана A2), орто курстун (B1 жана B2) китептери басылган. Ал эми С1 окуу китеби басмада. 

     Окуу топтомунда Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Чет тилдер жогорку мектебинин окутуучулар жамааты жана техникалык кызматкерлер тобу тарабынан даярдалган «Алтын кɵпүрɵ Кыргыз тилин үйрɵтүү» топтомунан айырмаланып,  Кыргызстандын тарыхы, маданияты, табияты жана байлыгына байланыштуу материалдар орун алган.  Муну менен катар тектеш элдердин орток баалуулуктарына  да басым жасалат.