КАМКОРЧУЛАР ТОБУНА СУНУШ

КАМКОРЧУЛАР ТОБУНА СУНУШ

      «Алтын кɵпүрɵ узактан Кыргызтилин үйрɵтүү» долбоорунун жумушчу тобу тарабынан 2017-жылдын 18-декабрында университетибиздин камкорчулар тобуна долбоордун жүрүшүндɵ жасалган иштер боюнча таанытуу жасалды. Долбоордун жооптусу ага окутуучу Мухиддин Гүмүш агай жасала турган иштердин планын кɵмɵлдɵɵдɵ.

    Таанытууда бүгүнкү күнгɵ чейин жасалган иштер, web сайтыбыздын азыркы абалы жана келечекте жасала турган пландар каралат.  
 

     Долбоордун жүрүшүндɵ «Манас» радиосунун кызматкерлери ɵз жардамдарын аяган жок. Алар жайдары мүнɵздɵрү менен дасыккан тажрыйбалуу кызматкерлер экенин кɵрсɵтүштү. Мына ушул кызматкерлерге жана сүйүктүү студенттерибизге тереӊ ыраазычылыгыбызды билдиребиз.